Práce ateliérů ZAN

RD Strupčice

Petr Bartůněk

Anotace

Ateliérovým zadáním bylo udat řád nově vznikající satelitní zástavbě v obci Strupčice a zároveň poskytnout kvalitní, leč stále dostupné bydlení zejména lidem z okolí. Jako jeden z hlavních problémů stávající moderní zástavby, se nám jevila její přílišná uzavřenost a nedostatečná vazba na okolí. Náš společný urbanistický koncept tak stojí zejména na veřejném prostoru a snaze o zvýšení kontaktů v rámci komunity. Můj návrh se zabývá domem pro pětičlennou rodinu. Pozemek o rozloze 400m2 je umístěn v čele jednoho z komunitních prostorů a se sousedem sdílí stavební čáru. Domy se tak mají dotýkat. Koncept vychází ze základních principů našeho urbanismu - záměrem bylo otevřít obydlí do společného prostoru, ale zároveň rodině dopřát dostatečné soukromí. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler