Práce ateliérů ZAN

Dřevěné chatky

Julie Bičišťová

Anotace

Následující návrhy jsou k rekreačnímu komplexu čtyř objektů, které jsou mezi sebou propojeny pergolami. Chatky mají celoskleněné průčelí. Jsou z dřevěné konstrukce, na které jsou dřevěné lamely, které plní svou funkci zejména na terasách, kde zajišťují soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.