Práce ateliérů ZAN

Dům s ateliérem

Tereza Životská

Anotace

Cílem bylo vytvořit dům pro malíře a sochaře, který by umožňoval všestrannou uměleckou tvorbu, ale zároveň poskytoval ničím nerušené zázemí pro umělcovu rodinu. Svažitý pozemek se nachází v lokalitě Hanspaulka, v Praze – Dejvicích a je orientován severojižně. Do domu se vstupuje ze severu z ulice Na Špitálce, na jižní straně se dům otevírá do přilehlého parku s výhledy na Prahu. Dům tvoří kompozice tří nestejných hranolových hmot – dvoupodlažní obytné části, převýšeného ateliéru a garáže, které jsou vzájemně provázány a konstrukčně navrženy ve strukturálním plánu. Tyto tři hmoty ohraničují směrem do ulice malé nádvoří, které vytváří vizuální přechod mezi veřejným prostorem a soukromou částí domu a kde mohou být vystavována umělcova sochařská díla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová