Práce ateliérů ZAN

Dom pre herca Jaromíra Dulavu

Katarína Miklášová

Anotace

Predmetom prezentovanej práce je návrh rodinného domu. Požiadavkou klienta bolo postaviť dom, ktorý by rešpektoval miestne stavebné tradície a zároveň naplňoval kritéria pre rodinný dom v 21. storočí. Svojím obyvateľom by mal poskytovať komfort a vytvárať atmosféru víkendového domu pri jazere. Návrh domu využíva tradičné prvky dedinského domu a zároveň prináša moderné prvky vo forme jednoduchej bielej omietky, antracitovej strechy a drevených prístreškov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová