Práce ateliérů ZAN

Dům s jóga studiem

Natálie Kopáčková

Anotace

Zadáním pro tuto práci bylo navrhnout rodinný dům s přidruženým provozem pro našeho vlastního klienta. Lokalitou, kde by tyto stavby stály, je Praha 8 - Pusté vinice, nad ulicí Pod Havránkou. Tato oblast není z velké části zastavěna, nachází se zde pouze malá zahrádkářská kolonie. Místo má však potenciál. Území o rozloze necelých 25000 m2 a s převýšením celkem 10 m jsme rozdělili na 17 pozemků ve dvou řadách nad sebou. Já si vybrala nejvýchodnější z nich, velký cca 1525 m2. Je to pozemek na rohu dvou ulic, což umožňuje přístup na něj ze dvou různých stran. Důležité bylo promyšlení orientace na pozemku vůči komunikaci, světovým stranám, sousedním pozemkům a směru svahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová