Práce ateliérů ZAN

Dům pro skladatele

Tomáš Vojtíšek

Anotace

Návrh vychází z přání hudebního skladatele vytvořit dům s třemi provozy, které jsou na sobě do jisté míry nezávislé a mají vlastní zázemí. Prvním je provoz obytný určený pro klienta, potažmo pro jeho hosta. Další provoz má funkci reprezentační. Zde nalezneme jídelnu, konferenční sezení a také pracovnu. Poslední provoz byl ještě v minulém století u majetnějších majitelů nemovitosti obvyklým, dnes však jde o výjimečné zadání. Jde o obslužnou část, která nabídne důstojné pracovní prostředí pro kuchařku, asistenta-šoféra a zahradníka. Cílem návrhu bylo skloubit tyto provozy, aby na sebe logicky navazovaly a vzájemně se doplňovaly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová