Práce ateliérů ZAN

Dům s pekárnou

Alena Richterová

Anotace

Ateliérovým zadáním pro letní semestr bylo navrhnout rodinný dům na Praze 7-Pusté vinice, jehož součástí měl být prostor vhodný pro výkon práce klienta. V mém případě jsem navrhovala objekt pro průmyslovou designérku, která pracuje z domova a miluje pečení dortů. Proto byl jejím přáním nejenom ateliér, ale i malá pekárna. V návrhu jsem pracovala s oddělením části pracovní od obytné a zároveň s velkými otevřenými prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová