Práce ateliérů ZAN

Dům se skleníkem

Zuzana Kropíková

Anotace

Obklopeni zelení, současně ve městě. Přejí si aby jim dům na Pustých vinicích poskytl spojení přírody s městským životem. Mladý pár se společně věnuje hudbě a houslařskému řemeslu. Velkou vášeň pro ně tvoří flora, proto je součástí domu i skleník. Rostliny jsou v něm sazeny přímo do zeminy a pomáhají tak zadržovat vodu společně s retenčním jezírkem umístěným v zadní části pozemku. Pro práci klienta a současně poklidný chod domácnosti vytvářím dvě hmoty od sebe oddělené skleníkem. Ten tvoří srdce domu, neboť jsou k němu orientovány okna všech přilehlých místností a vytváří komunikaci mezi intimním a pracovním prostorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová