Závěrečné práce

KRAJINA NEDOKONČENÉHO KANÁLU ELSTER-SAALE

Bauerová Anežka

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato práce je zaměřena na rekultivaci krajiny nedokončeného kanálu Elster-Saale. Hledá nové využití starých struktur v souladu se zachováním stávajících přírodních hodnot, které se v dané lokalitě za dlouhou dobu vyvinuly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.