Práce ateliérů ZAN

Anotace

Mothers´ Home je útočištěm pro matky v nesnázích. Dům představuje novou šanci pro jejich děti i místo odpočinku. Svým obyvatelům, jejich křehkým rodinám poskytuje přístřeší a pocit domova. Navrhněte takové místo na pozemek v Dejvicích. Program je rozdělen na institucionální a technickou část a na druhé straně na část soukromou. Návrh by měl podpořit koncept komunitního života, obyvatelé domu by se měli cvičit v sociálních dovednostech, budovat si nové vztahy a vazby, zároveň je však kladen i důraz na soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková