Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Společné laboratoře ČVUT

Bc. Helena Suchá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budova společných laboratoří ČVUT se nachází v dejvickém kampusu vysokých škol v Praze. Vznikne na místě stávajících halových laboratoří a nabídne několikanásobně větší prostory nejenom pro obě fakulty, ale nově také pro další součásti ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.