Závěrečné práce

Společné laboratoře ČVUT

Bc. Helena Suchá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budova společných laboratoří ČVUT se nachází v dejvickém kampusu vysokých škol v Praze. Vznikne na místě stávajících halových laboratoří a nabídne několikanásobně větší prostory nejenom pro obě fakulty, ale nově také pro další součásti ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.