Práce ateliérů ZAN

Azylový dům Praha-Dejvice

Václav Holuša

Anotace

Azylový dům Praha-Dejvice je komunitní centrum s pěti byty, které jsou určeny matkám s dětmi jako přechodné bydliště po útěku od domácího násilí. Návrh se snaží vytvořit příjemné prostřední lidem v těžké životní situaci a umožnit jim návrat do společnosti. Jedná se o dvojici propojených staveb, které spolu utvářejí soukromí pro své obyvatele a návštěvníky. Strohý vzhled má za úkol sebevědomě dotvářet různorodé prostředí, ve kterém stavba stojí. Zároveň se snaží působit jako pevnost, kde jsou obyvatelé opravdu v bezpečí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková