Závěrečné práce

Člověk, plast a rostlina

Michaela Štetiarová

Design, Bakalářská práce

Anotace

Jedinečnost nádoby na pěstovaní se skrývá v její komplexnosti přizpůsobené pěstování microgreens stejně jako klíčků. Produkt je designovaný tak, aby stejné komponenty pouze na základě jednoduchého přeskládání byly využitelné na oba typy pěstování. Vzniká tak výjimečný produkt, který má za cíl pěstovat microgreens a klíčky s co najkvalitejším výsledkem, s co nejmenším množstvím komponent a maximálním efektem. Největším bonusem nádoby je její schopnost obsáhnout celý proces pěstování. Podmínky, které Pěstební nádoby poskytuje jsou mnohem méně náročné na manipulaci a zejména na spotřebu vody a celkové energie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.