Práce ateliérů ZAN

Anotace

Návrh je inspirován prostornými vilami Richarda Meiera a způsobem, jakým sestavuje stavební prvky. Pavilon se skládá ze dvou odlišných prostor, které odděluje stěna s okny a průchody. První částí je vstupní hala se shora osvětleným, hranatým schodištěm, jež lemuje plné zábradlí. Druhou, výrazně větší část tvoří volný, převýšený prostor s galerií na půdorysu tvaru T. Galerie podél stěny prostupuje celou délkou pavilonu. Střechu, galerii i fasády nese osm sloupů v pravidelném rastru, většina z nich je k ostatním prvkům připojena konzolami. Dojem vzdušného a velkorysého prostoru posilují nepravidelné, zčásti otevřené fasády přivádějící dostatek světla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann