Práce ateliérů ZAN

GALERIE SVĚTOVÝCH VÝSTAV - EXPO, ŽENEVA

Viktor Mašek

Anotace

Stavba je navržena pro účely výstavnictví a to především pro zobrazení historie světových výstav. Galerie samotná má ambice konkurovat vydařeným pavilonům, které má návštěvník možnost vidět pomocí fotografií a modelů jako exponáty. Příjemné atmosféře galerie napomáhá obklopení rozsáhlými zahradami a zasazení stavby na lukrativní pozemky u břehu Ženevského jezera. Galerie vychází ze strukturálního prostorového plánu. Stěžejní pro stavbu je půdorys ve tvaru “Z” na kterém jsou umístěny propojené tubusy, kterými prochází světlo z prosklených konců chodeb. Díky zenitálnímu osvětlení exponátů v suterénu je umožněno jedinečné osvětlení i v podzemním podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka