Práce ateliérů ZAN

BADATELNA KPA: KONTRASTY

Barbora Zedníková

Anotace

Koncept Badatelny se opírá o povídku Micromegas od Voltaira. Objekt je rozdělen na tři samostatné části: klidovou - podzemní, společenskou - pozemní a filosofickou - nadzemní. Při navrhování jednotlivých částí byl kladen důraz na důležité architektonické prvky, v první části na koncept, v druhé části na konstrukci a ve třetí části na světlo v architektuře. Hlavním tématem kterým jsem se v návrhu zabývala byl kontrast mezi kulturní a přírodní krajinou a i kontrasty v samotné přírodě. Z tohoto důvodu jsem volila hlavně přesné tvary a ostré linie. Vytváří tak nápadný kontrast oproti organickým tvarům a asymetrii, kterou lze najít v přírodě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD