Práce ateliérů ZAN

V obklopení

Anežka Netušilová

Anotace

Přírodní bohatství Žernova v podobě komplexu lesů, rybníků a luk je obklopeno zemědělskou krajinou, stejně jako je průmyslová nádrž skryta uprostřed lesů. To je to, co spojuje dvě kontrastní krajiny. Jejich obklopení. Přenesení atmosféry z mé krajiny do prostoru nádrže spočívá ve vytvoření příjemného místa určeného pro odpočinek, kde se atmosféra mění dle místa, na kterém se člověk zrovna nachází. Prostor nádrže byl dříve zatopen a voda zde byla hlavním prvkem. V okolí Kladna je vodních ploch nedostatek, což vede k mému návrhu. Voda se navrací do nádrže zpět a představuje přírodní zrcadlo, které odráží okolní vegetaci a tvoří příjemný obraz při pohledu shora. Nádrž by se mohla stát cílem procházek lidí z okolí nebo zastávkou cyklistů, kteří si chtějí odpočinout od průmyslového města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková