Práce ateliérů ZAN

Anotace

Předlohou pro pavilon Āku byl Tadao Andó, pro jehož stavby je typická jednoduchá geometrie a působivé využití denního osvětlení. Hlavní prvek návrhu představuje stěna s půdorysem části kružnice protínající obdélníkový půdorys, která prostor dělí na hlavní otevřenou a vedlejší uzavřenou část. Tvar stěny sleduje také schodiště a obrys rozměrného světlíku, její navazující rovný úsek na opačné straně vymezuje jihovýchodní vstup. Uzavřenou část pavilonu osvětlují dvě okna v protější fasádě. Přímé schodiště pokračuje ochozem vedoucím do atria, které je napojeno na druhý vstup ze severozápadu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann