Práce ateliérů ZAN

Anotace

Vzorem pro pavilon jsou díla Ludwiga Miese van der Rohe. Mezi charakteristické prvky jeho tvorby patří jednoduchost, otevřenost a čisté tvary. Stavba působí na první pohled jednoduše, ale sestava v půdorysně kolmých desek tvoří volně plynoucí prostor, kterým se návštěvníkovi postupně otevírá. Podélné stěny vymezují dvě schodiště stoupající na galerii s rozměrným světlíkem, převýšený prostor na obou stranách dodává pavilonu velkorysost. Kompozici doplňují dvě příčné stěny a dva sloupy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann