Diplomové práce

Pomůcky pro handicapované

BcA. Zlatomíra Cirhanová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní práce se zaměřuje na problematiku pomůcek pro handicapované, konkrétně pro osoby s kombinovaným postižením sluchu a zraku (osoby hluchoslepé), popisuje se zde technicky návrh hmatové pomůcky na užití vibrace pro osoby s kombinovaným postižení sluchu a zraku. V práci se dále popisuje problematika hluchoslepých, jejich komunikační metody s akcentem na užití vibrací v komunikaci a přenosu informací a práce obsahuje rovněž technický popis předmětného prototypu pomůcky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.