Práce ateliérů ZAN

STUDENTSKÉ BYDLENÍ

Eliška Kohoutová

Anotace

V jedné z pražských částí se nachází studentský dům, který je umístěn u jednoho z několika rybníků v jižní části Šeberova, která je obklopena starší zástavbou rodinných domů. Tvar domu je natočen k rybníku a obklopen stromy, tak aby studenti byli co nejvíce spojeni s přírodou. Zároveň fasády jsou navrženy tak, aby příliš nenarušovaly okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler