Práce ateliérů ZAN

Badatelna KPA: Jezero

Markéta Zajícová

Anotace

Badatelna KPA je objekt sloužící ateliéru KPA ke společnému užívání, práci a v neposlední řadě je místem pro odpočinek. Nachází se v přímém kontaktu s přírodou u příjemného jezera, na které svým výškovým členěním poskytuje různé výhledy. Stavba je rozdělena do tří dimenzí. Podzemní část, klidová, je určena pro spánek a základní hygienické potřeby. Atmosféru dotváří přímý pohled pod hladinu jezera skrz čelní prosklenou stěnu. Střední část, pozemní, slouží ke společenským aktivitám. Nadzemní prostory jsou filosofické. Nabízejí pohled z vrchu do údolí. Hlavním cílem je zaměření na pracovní část dne, tvorbu projektů. Jednotlivá pracovní místa jsou od sebe oddělena důmyslným proudem světla, který vymezuje prostory pro práci a přesun mezi buňkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD