Práce ateliérů ZAN

FORMY NA ŽELÉ

Petr Brancuský

Anotace

Zadáním bylo vytvořit kolekci tří forem na želé nebo puding. Tomu předcházelo cvičení zaměřené na struktury a rastry, kde mě zaujalo opakování a vrstvení dílčích segmentů, s čímž jsem tedy dále pracoval. Pro jednoduchost jsem vytvořil tvary forem pouze z různě velkých rovině osekaných koulí, které jsem na sebe různými způsoby vrstvil. Výsledkem jsou atraktivní tvary, které lahodí oku a vybízejí k dalšímu dozdobení a následné konzumaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš