Závěrečné práce

ADAPTACE DÍLEN ANTONA EISENKOLBA V LIBERCI

Strnad Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Autodílny Antona Eisenkolba jsou jedním z mnoha brownfieldů v dříve silně průmyslovém Liberci. Projekt prověřuje možnost adaptace celého areálu - nárožního funkcionalistického domu a přilehlých garáží. Nová náplň vychází z analýz diplomního semináře. Kromě městského bydlení a komerčního parteru je část vyhrazena pro dům na půli cesty a dále víceúčelové prostory pro veřejnost a pro realizaci klientů, např. dílny či klubovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.