Práce ateliérů ZAN

Anotace

Tato semestrální práce se zaměřuje na smuteční svícen, který se umisťuje na dvířka od kolumbárií. Svícen je určen pro jednu čajovou svíčku, je vyroben z ohýbaného nerezového plechu a je kladen důraz na vzor, který je do plechu vyřezán laserem. Tento vzor vytváří pří zapálení svíčky jedinečnou hru stínů.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš