Výstava ateliérových prací

Mobilné obydlie KOKÓN

Martina Sedláčeková

Anotace

Projekt KOKÓN je jednoduchý zložiteľný mobilný objekt navrhnutý tak, aby používateľovi poskytol čo najväčší možný komfort vo voľnej prírode. Objekt funguje na princípe stanu, a teda sa jednotlivé jeho časti dajú rozobrať a zložiť do menších rozmerov. Celý objekt je možné dostať takmer všade, kde sa dostane človek vlastnou silou. Jedna bunka je navrhovaná na pobyt 2 osôb. Jednotlivé bunky je možné prepojiť doplnkovou konštrukciou, ktorá môže v prírode vytvoriť dočasný obytný komplex.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek