Práce ateliérů ZAN

Meditační prostor

Samuel Kassal

Anotace

Meditační prostor situovaný do tvaru krychle, je odlehčen dominantním průřezem, od jehož tvaru se odvíjí i celá budova. Průřezu náleží nenápadné prosklené schodiště spojující části budovy. Na budově jsou umístěna velká okna nesoucí tvar samotného průřezu, a tvoří tak jedinečné osvětlení v každé z místností. Zároveň nabízí výhled do krajiny při soukromé či skupinové meditaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler