Práce ateliérů ZAN

V souznění

Albert Schneider

Anotace

Ve svém návrhu jsem řešil lokalitu vodní nádrže nacházející se nedaleko města Kladno. Místo se nachází v dosti hustém lesním porostu mezi Kladnem a Vrapicemi. Zmíněné vodní dílo sloužilo jako odkalovací nádrž k místnímu průmyslovému objektu. Nyní se nádrž však nepoužívá, a chátrá. I přes její obtížnou polohu a nevyhovující stav o ní lidé z okolí mají zájem a vydávají se za ní během svých výletů. Mým zadáním bylo vytvořit místo, jehož atmosféra by souzněla s atmosférou “krajiny mého srdce”, kterou je pro mne Šumava. Tvar nádrže je nepravidelný s velmi ostrými rohy a šikmými stěnami. Rozhodl jsem se nezachovávat tuto tvrdost ve svém návrhu, ale naopak vložit do tohoto místa harmonické křivky vyvolávající klid, pohodu a příjemný pocit z místa, které chcete navštívit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková