Práce ateliérů ZAN

Anotace

Motivy pavilonu inspirovala tvorba Daniela Libeskinda, již charakterizují především výrazné geometrické tvary s ostrými hranami vycházející z konkrétních témat a symbolů. Návrh je založen na různě vysokých stěnách v paprskovitém uspořádání vycházejících z květu astry. Návštěvníka vedou dvě nepravidelně tvarovaná schodiště, v patře se nachází galerie a také shora osvětlené atrium trojúhelníkového půdorysu. V plášti pavilonu jsou čtyři zkosené průřezy, které přecházejí z fasád do střechy a zároveň vytvářejí vstupy. Nepravidelné prostory a kontrasty světla a tmy působí tajemným dojmem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann