Závěrečné práce

Konverze pivovaru v Josefově u Jaroměře

Bc. Julie Dürrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt sociálního podniku řeší zásadní problémy lokality Josefova u Jaroměře, kde žije sociálně slabá komunita s velkým podílem romského obyvatelstva. Navrhovaný Spiral House v bývalém pivovaru a později sýrárně je komplexní zařízení snižující vysokou nezaměstnanost v oblasti. Vytváří vhodná pracovní místa s velkou variabilitou pracovního programu, obsahuje centrum sociálního poradenství, podnikatelsky motivační prostředí, poskytuje dodatečný přístup ke vzdělání a podporuje dialog nejen ve společnosti místní, ale hlavně s širokou veřejností.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.