Práce ateliérů ZAN

Hall Holl

Nikola Nosková

Anotace

Inspirací pro pavilon se stalo dílo Stevena Holla. Základním principem je hra světla a tmy. Návrh vychází z jednoduchého rozdělení hmoty na tři různě osvětlené části. Vstup do pavilonu vymezuje ustupující kosá stěna. Hlavním prostorem je otevřená lichoběžníková hala, nejvíce prosvětlená část pavilonu. Schodiště do patra navazuje na zastřešený ochoz. Po lávce lze přejít do protilehlé části, do místnosti se světlíky přes hranu stěny a stropu. Zpět do přízemí vede zadní schodiště s velkým oknem a ústí do nejtmavší místnosti, která má pouze úzké osvětlovací otvory. Do fasády je prolomen také severozápadní vstup.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann