Práce ateliérů ZAN

Cesta

Denis Neagu

Anotace

Předlohou pro návrh bylo dílo Petra Zumthora, k jehož znakům patří tajemnost, zpravidla založená na filosofickém konceptu. Základním motivem je cesta. Návštěvníka zaujme velký vstup do snižujícího se tunelu, na jehož konci je stropní světlík. Na tunel navazuje tmavý prostor se schodištěm, kterým lze vyjít na ochoz a následně sestoupit to atria. V centru kompozice se nachází symbolická kaple s kruhovým otvorem ve střeše, jež slouží k soustředění a načerpání energie. Z kaple vede krátká chodba ven z pavilonu. Prostory s různou velikostí i osvětlením symbolizují radosti i strasti života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann