Práce ateliérů ZAN

Čtveřice

Hynek Pluskal

Anotace

Předlohou pro pavilon bylo dílo Maria Botty a monumentální charakter jeho staveb. Kompozice často tvoří základní geometrická tělesa, bývají založeny na symetrii a přebírají i další tradiční prvky. Obě průčelí mají výrazné vstupy s měřítkem odpovídajícím velkorysosti interiéru, ale odlišují se formáty otvorů a také prolamováním. Pavilon se dělí na převýšenou síň a dvě protilehlé galerie nad vstupními prostory, na které stoupají čtyři symetrický umístěná, rohová schodiště s plným zábradlím. Ústředním prvkem návrhu je kruhový světlík zvýrazněný masivním prstencem, jejž nesou čtyři sloupy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann