Diplomové práce

Nová radnice MČ Praha 10 - Strašnice

Bc. Martin Plašil

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout novostavbu radnice na pozemcích města nad stanicí metra Strašnická. Součástí projektu bylo řešení přilehlých veřejných prostor včetně návaznosti na stanici metra. Návrh pracuje s morfologií místa a vlastní volumetrií.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.