Práce ateliérů ZAN

Anotace

Kubistický dům u Černé Matky Boží od architekta Josefa Gočára byl postaven v první polovině 20. století. Byl pojmenován podle sošky madony s černou barvou pletí s ježíškem v náručí. Mou hlavní inspirací pro vytvoření návrhu úlu byl kubismus, jeho krystalizace a mnohopohledovost. Celý úl se skládá z kovové kostry svařené z L-profilů, do kterých jsou vloženy dřevěné krabice s úly. Krabice má z vrchních třech stran oplechování, která slouží jako ochrana proti dešti. Jedna z těchto stran je výsuvná a slouží jako přístup do úlu. Úly se nachází v posledních třech krabicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová