Práce ateliérů ZAN

Anotace

Dizajn úľu vychádza z Domu na Můstku od Aleny Šrámkovej. Úľ pre včely samotárky je umiestnený na streche v nároží, v exponovanej spodnej časti Václavského námestia. Monumentálna výška púta okoloidúcich a pôsobí v danej lokalite ako zdvihnutý prst voči dnešnej spoločnosti. Vzhľad úľu je primárne inšpirovaný prácou a životom pani architektky Šrámkovej, čo sa odzrkadľuje najmä na jednoduchej no geometricky striktnej forme.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová