Práce ateliérů ZAN

BORECKÉ OKO

Antonín Suk

Anotace

Předmětem návrhu je včelnice na strmém svahu. Mnou zvolené místo se nachází v podhůří Šumavy, na kopci Borek u Velhartic. Samotná lokace měla zásadní vliv na koncept návrhu. Návrh vychází z geometrie a vlastností vrstevnice – křivost, výhled, svah. Výhled je umocněn pásovým oknem v průčelí objektu, ze kterého má včelař výhled na Šumavu a na své úly se včelstvy, které se nacházejí na vrstevnici pod ním. Objekt je dominanta. Oko, které sleduje, obstarává, kontroluje a chrání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová