Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Alexandr Chrapek

Anotace

Cílem stavby, jež byla inspirována příběhem z Homérova eposu Odyssea, je vyjádřit emoce, které prožívala královna Pénelope během jejího desetiletého čekání na manžela Odyssea, vracejícího se z trójské války. Objekt je situován na pobřeží a částečně zasazen do skály. Jednou z hlavních vlastností stavby je výhled na moře z každého místa v domě. Nepravidelný tvar a natočení jednotlivých lodí pak odráží Pénelopinu nejistotu a zoufalost při nekonečném čekání.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský