Práce ateliérů ZAN

Galerie pro Stanislava Kolíbala

Petr Kolmáš

Anotace

Galerie navržena pro umělce Stanislava Kolíbala, českého sochaře, výtvarníka a grafika působícího v Praze. Kolíbal je řazen k proudu konceptuálního umění a pomocí své tvorby se snaží navodit pocit rovnováhy, klidu a meditativnosti. Budova galerie odráží jistou harmonii a geometrii Kolíbalova díla. Hlavním principem je zde prázdnota a jednoduchost vnitřního prostoru, který dále proniká a splývá s exteriérem. Volný plán, kterým se návrh domu řídí, umožňuje prosklení velké části fasády. Právě tato transparentnost domu zajišťuje dostatečné prosvětlení interiéru a zároveň v čase se měnící pohledy do krajiny městského parku Stromovka, který galerii obklopuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka