Diplomové práce

REVITALIZACE KAPUCÍNSKÉHO KLÁŠTERA V ZÁKUPECH

Schwarz Karel

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace kapucínského kláštera v Zákupech u České Lípy. Návrh se snaží citlivě obnovit a doplnit hodnotný klášterní komplex a přilehlou zahradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.