Práce ateliérů ZAN

GALERIE VE STROMOVCE

Dominika Štujová

Anotace

Smyslem tohoto projektu bylo vytvořit galerii, jež plně zapadá do vybrané části Stromovky. Jedná se o pokornou stavbu nepřevyšující okolní vegetaci, jež nechce být dominantou, ale její skromnou ozdobou. Nenáročný tvarový koncept stavby nepřehlušuje krásu přilehlého okolí. Průhledy z prostor galerie do Stromovky umocňují sepjetí tvorby člověka s přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek