Práce ateliérů ZAN

Anotace

Včelnice s příbytkem pro včelaře na zajímavém a netradičním místě-na hladině rybníka. Stavba upoutá svým vzhledem, neboť vypadá jako obrovské vodní zvíře. Ve vodě stojí na vysokých sloupech připomínající dlouhé pavoučí nohy. Kolem terasy jsou rozmístěné úly pro včely a samotné tělo pavouka slouží jako příbytek pro včelaře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová