Závěrečné práce

Plzeň! Nové Centrum

Zedníková Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem základní umělecké školy. Budova je součástí nově navrhované městské čtvrti nedaleko hlavního nádraží v Plzni. Objekt má svým programem obohatit čtvrť o občanskou vybavenost. Bude zde probíhat výuka hudebních a výtvarných oborů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.