Práce ateliérů ZAN

Řadový dům

Jiří Borecký

Anotace

Projekt mého řadového domu je určen k trvalému užívání jednou osobou. Při jeho vytváření jsem vycházel z jednoduchého, ale logicky funkčního řešení. Také jsem se snažil zahrnout prvky, které bych použil, například garáž pro motocykly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek