Práce ateliérů ZAN

Anotace

Úl navržený pro Šporkovský palác je konstrukcí zmenšený posed. Tvoří tak odkaz na loveckou vášeň hraběte Šporka, který palác vlastnil v 18. století. Typem je to klasický Langstroth úl zakomponovaný do posedu. Stojí na střeše paláce a je 3 metry vysoký. Včelař se tak při práci zároveň kochá krásným výhledem na Prahu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová