Práce ateliérů ZAN

MEDITAČNÍ PROSTOR

Erik Holica

Anotace

Meditačný priestor pozostáva z troch vzájomne výškovo prepojených priestorov. Na každom podlaží je možné vykonávať súkromnú ale aj spoločenskú meditáciu doplnenú dynamickým svetlom z veľkých okien. Výstupná časť meditačného priestoru je zahrnutá v jednom kvartáli z celkového pôdorysu. Obvod plášťa kocky tvorí jednoduchá kompozične vyrovnaná fasáda. Na hlavnom priečelí budovy je celosklenená fasáda s výhľadom na historickú časť Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler