Práce ateliérů ZAN

CESTA SVĚTLA

Daniel Dworschak

Anotace

CESTA SVĚTLA Celá hmota tvaru hranolu vystupujícího z terénu má dvanáct na šedesát metrů. Hranol je následně dělen na krychle o hraně tři metry. Tento rastr tvoří samotné prostorové bludiště o čtyřech úrovních. Cesta bludištěm o šíři jeden a půl metru je neustále doprovázená světlem díky světelné difúznosti stěn I podlahy cest. Hmotou bludiště prochází cesta spojující nově vzniklé náměstí se zeleným svahem a původní schody.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová