Práce ateliérů ZAN

Studentské bydlení

Marina Taranova

Anotace

Měli jsme za úkol vytvořit projekt bydlení, který bude splňovat všechny požadavky moderního člověka. Jmenovitě - bydlení pro studentů. Tento projekt představuje místo pro bydlení několika studentů. Prioritami jsou zajištění komfortu a vytvoření příznivého prostředí pro studium.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler