Práce ateliérů ZAN

Labyrint/Bludiště (v Chebu)

Vojtěch Čepelák

Anotace

LABYRINT, RELIKVIE KOSTELA. Kdysi součást kostela, roky však zapomenut pod zemí. Dnes objeven a zpřístupněn veřejnosti. Poklidná, prostá cesta labyrintu nabízí únik z dnešní uspěchané a komplikované doby. Krátká doba klidu však duši nestačí, přirozeným pokračováním je pobyt v kostele.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová