Práce ateliérů ZAN

KAVÁRNA ŠESTÁK

Lukáš Němec

Anotace

Cílem nového Šestáku je vytvoření příjemného prostoru, kam si s radostí přijdou pro kávu, snídani, či svačinu všechny typy a generace lidí. Hlavní podstatou je vybudovat místo, kde se bude každý cítit dobře, kam si kdykoliv přijde odpočinout. Pro návrh byly zvoleny staré kontejnery, které se recyklují. Důvod použití přepravních kontejnerů je prostý. Tyto kontejnery plní přístavy a zabírají místo jako ,,odpadový materiál´´. Proto se objevil nápad použít již staré kontejnery a znovu je užít do provozu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková